Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Профил на купувача

Списък на публикуваните обяви и съобщения във връзка с обществените поръчки, организирани от МБАЛ "Свети Мина"

» ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - 2019 г.

» ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - 2016 г.

» ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - 2015 г.

» ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - 2014 г.

» ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Провеждане на конкурс за заемане на длъжност - лекар, специализант по Акушерство и гинекология 19.12.2022 год.

Виж повече

Провеждане на конкурс за заемане на длъжност лекар, специализант по Кардиология в МБАЛ Свети Мина-Пловдив ЕООД от 16 декември 2022 г.

Виж повече

Провеждане на конкурс за заемане на длъжност - лекар, специализант по Акушерство и гинекология 02.12.2022 год.

Виж повече

Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти в "МБАЛ " Свети Мина"-Пловдив" ЕООД

Виж повече

ID: 9099196, Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Свети Мина - Пловдив“ ЕООД ,Публикувано на 04.06.2020 год.

Виж повече

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Св. Мина”–Пловдив” ЕООД

Виж повече

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив” ЕООД

Виж повече

„Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от МБАЛ „Св. Мина”-Пловдив” ЕООД“

Виж повече

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив” ЕООД

Виж повече

Доставка на медикаменти

Виж повече
cross