Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив” ЕООД

Logo

„МБАЛ ”Св. Мина” – Пловдив” ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение Свети Мина гр. Пловдив

Последни новини

cross