Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Детско отделение

Телефон за връзка: 032/654-848

Детско отделение: лекуват се пациенти от 0 до 18 години със заболявания на гастроинтерален тракт, нефрологични заболявания, алергични и токсоалергични реакции, бронхиална астма, бронхопневмонии.

cross