Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Профил на купувача

Списък на публикуваните обяви и съобщения във връзка с обществените поръчки, организирани от МБАЛ "Свети Мина"

» ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - 2019 г.

» ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - 2016 г.

» ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - 2015 г.

» ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - 2014 г.

» ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите на МБАЛ "Св. Мина"-Пловдив" ЕООД

Виж повече

Открита процедура с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. МИНА”-ПЛОВДИВ” ЕООД”

Виж повече

Открита процедура с предмет "Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите на МБАЛ Свети Мина - Пловдив ЕООД"

Виж повече

Процедура по чл.20 ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Мина” – Пловдив” ЕООД”

Виж повече

Процедура по чл.20 ал.3 от ЗОП: Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на МБАЛ "Свети Мина" ЕООД Пловдив

Виж повече

Договаряне без обявление с предмет: ,,Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на МБАЛ ,,Свети Мина'' ЕООД-Пловдив

Виж повече

Открита процедура на 28.06.2016 г. с предмет: "Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на МБАЛ Свети Мина ЕООД-Пловдив

Виж повече

Обществена поръчка от 30.03.2016 г. с предмет: "Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на МБАЛ Свети Мина ЕООД"

Виж повече

Обобщена информация по чл. 44, ал.10 от ЗОП за 2015 г.

Виж повече

Обществена поръчка от 12.01.2016 г. с предмет: "Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на МБАЛ Свети Мина ЕООД

Виж повече

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross