Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Открита процедура с предмет "Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите на МБАЛ Свети Мина - Пловдив ЕООД"

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите на МБАЛ Свети Мина - Пловдив ЕООД

00551-2017-0001 15.05.2017 г.

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross