Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Преференциални цени

Предоставяме на Вашето внимание актуализирани цени по ценоразпис на Клинична лаборатория:

BNP - 36.00 лв.;

NT-pro BNP - 40.00 лв.;

Вит. В12 - 16.00 лв.;

25-OH Вит.D - 25.00 лв.;

TSH - 10.00 лв.;

FT4 - 10.00 лв.;

Anti-TPO - 15.00 лв.;

Anti-TG - 15.00 лв.;

Тироидна функция - 45.00лв.;

LH - 13.00 лв.;

FSH   - 13.00 лв.;

Естрадиол - 13.00 лв.;

Прогестерон - 13.00 лв.;

Пролактин - 13.00 лв.;

Тестостерон - 13.00 лв.;

DHEA-s - 15.00 лв.;

AMH - 30.00 лв.;

Женски инфертилитет - 45.00 лв.;

AFP - 12.00 лв.;

t PSA   - 12.00 лв.;

b HCG -14.00 лв.;

CA 15-3 - 15.00 лв.;

CA 125 - 15.00 лв.;

CA 19-9 - 15.00 лв.;

Урина - хим. изследване, 10 показатели – 3.00 лв.

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross