Пловдив, ул. Иван Вазов 59

ОБЯВА №РД - 17 - 18.06.2024 г. Провеждане на конкурси за заемане на длъжността - лекар, специализант по Педиатрия и лекар, специалност пo Акушерство и гинекология

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross