Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Обява за събиране на оферти за изпълнение услуга -Извършване на финансов одит за 2023г.

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross