Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Доставка на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на МБАЛ "Св. Мина"-Пловдив" ЕООД

Решение - публикувано на 30.05.2019 г. Обявление - публикувано на 30.05.2019 г. Документация - публикувано на 30.05.2019 г. Техническа оферта - публикувано на 30.05.2019 г. Ценова оферта - публикувано на 30.05.2019 г. ЕЕДОП - публикувано на 30.05.2019 г. Уточнение - публикувано на 30.05.2019 г. Протокол № 1 - публикувано на 11.07.2019 г. Протокол № 2 - публикувано на 29.07.2019 г. Съобщение за отваряне на ценови предложения - публикувано на 30.07.2019 г. Протокол № 3 - публикувано на 27.08.2019 г. Доклад - публикувано на 27.08.2019 г. Решение за избор на изпълнител - публикувано на 28.08.2019 г. Решение № ОА-92 от 25.09.2019 г. - публикувано на 25.09.2019 г. Договор с "Елит Медикал" ООД - публикувано на 18.10.2019 г. Договор с "Агарта ЦМ" ЕООД - публикувано на 18.10.2019 г. Договор с "Елпак Лизинг" ЕООД - публикувано на 18.10.2019 г Договор с "Язон Трейд" ЕООД - публикувано на 18.10.2019 г. Договор с "Перфект Медика" ООД - публикувано на 18.10.2019 г. Обявление за възложена поръчка - публикувано на 06.03.2020 г.

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross