Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Телефон за връзка: 032/654-854

Отделение по анестезиология и интензивно лечение – ОАИЛ: обезпечава специализирана анестезиологична помощ; обезболяване при хирургични операции; интензивно лечение.

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross