Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Клинична патология

Телефон за връзка: 032/654-815 ; 032/654-816

Отделение по обща клинична патология, в т.ч. Патохистологична лаборатория в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Клинична патология”. В отелението по обща и клинична патолгия се извършва патологоанатомична и диагностична дейност, аутопсии и диагностика на хистологични препарати (биопсии и некропсии) и цитонамазки. Чрез извършваните прецизни и оптимални по обем патоморфологични изследвания Отделение по обща клинична патология участва в диагностично-лечебния процес.

Logo

„МБАЛ ”Св. Мина” – Пловдив” ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение Свети Мина гр. Пловдив

Последни новини

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross