Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Обява № РД - 19 Провеждане на конкурс за заемана на длъжност лекар, специализант по: Акушерство и гинекология - 1 място

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross