Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Защита на личните данни в МБАЛ Свети Мина Пловдив

Отговорно длъжностно лице за защита на личните данни (GDPR) г-жа Снежана Якимова, тел. Номер 0883/22-45-57, e-mail: snezhana_svetimina@abv.bg.

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross