Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствени продуктив хуманната медицина за нуждите на МБАЛ "Св.Мина"- Пловдив ЕООД

Процедура по чл.20 ал.3 от ЗОП с предмет:

Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствени продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ "Св.Мина"- Пловдив ЕООД

9067651 24.08.2017 г.

Logo

„МБАЛ ”Св. Мина” – Пловдив” ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение Свети Мина гр. Пловдив

Последни новини

cross