Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Заповед ОА-149-12.07.2023 г. - Удължаване срока в Заповед №ОА-146-05.07.2023 г., относно провеждане на Конкурс за избор на регистриран одитор, чрез събиране на оферти

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross