Пловдив, ул. Иван Вазов 59

АГ отделение

Телефон за връзка: 0883/224-568 / 032/632-108

Акушерогинекологично АГ отделение: настанено в отделна сграда на ул. Весела” № 3. В отделението се извършват диагностични, терапевтични и хирургични дейности по КП: раждания, задържане на бременност, гинекологични операции и др., както и извършване на неонатологична дейност - кардио-пулмунална адаптация на новородените, лечение на рискови новородени, грижи за здрави новородени деца и родени под нормата.

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross