Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Вътрешни правила в МБАЛ Св. МИНА - Пловдив ЕООД, относно вътрешно подаване на сигнали и последващи действия по тях съгласно закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения" - 07.08.2023 г. 

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross