Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Новини

ОБЯВА №РД-7-27.02.2023 г. - Конкурс за заемане на длъжност лекар, специализант по Вътрешни болести - 2 места

Виж повече

Обява РД-6-20.02.2023 г. Конкурс за заемане на длъжността - лекар, специализант по Педиатрия 2 места.

Виж повече

Обява РД-4-03.02.23 г. обявяване на места за специализанти, финансирани от държавата -Конкурс за заемане на длъжността - лекар, специализант по - АГ, Образна диагностика, Кл. лаборатория, Педиария, Ревматология.

Виж повече

Провеждане на конкурс за заемане на длъжност - лекар, специализант по Акушерство и гинекология 19.12.2022 год.

Виж повече

Провеждане на конкурс за заемане на длъжност лекар, специализант по Кардиология в МБАЛ Свети Мина-Пловдив ЕООД от 16 декември 2022 г.

Виж повече

Провеждане на конкурс за заемане на длъжност - лекар, специализант по Акушерство и гинекология 02.12.2022 год.

Виж повече

Проект на Бизнес Програма За развитието и дейността на „Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Мина” - Пловдив” ЕООД за периода 2023 г. – 2026 г.

Виж повече

Заповед РД-01-624-28.11.2022 г. издадена от Министерство на здравеопазването във връзка с одобрение на лечебното заведение да извършва обучение на студенти и специализанти

Виж повече

Проект BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“

Виж повече

Обява. Провеждане на конкурс за заемане на длъжност лекар-специализант

Виж повече
cross