Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Новини

OБЯВА № РД - 31 04.10.2023 г. - Провеждане на конкурс за заемана на длъжност лекар, специализант по Вътрешни болести - 1 място

Виж повече

МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА 2024 Г ПО РЕДА НА НАРЕДБА №1 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Виж повече

Заповед ОА-149-12.07.2023 г. - Удължаване срока в Заповед №ОА-146-05.07.2023 г., относно провеждане на Конкурс за избор на регистриран одитор, чрез събиране на оферти

Виж повече

Обява № РД - 19 Провеждане на конкурс за заемана на длъжност лекар, специализант по: Акушерство и гинекология - 1 място

Виж повече

Обява за събиране на оферти за изпълнение услуга -Извършване на финансов одит за 2023г.

Виж повече

ОБЯВА ЗА СТИПЕНДИАНТИ

Виж повече

Обява №РД-13-12.06.2023 г. - Провеждането на конкурс за заемане на длъжността Лекар, специализант по Педиатрия – 1 място; Неонатология – 1 място.

Виж повече

Важно! Навременните мерки могат да спасят живот!

Виж повече

ОБЯВА №РД-10-10.03.23 г. - СТАЖАНТ В ЕКИПА НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Виж повече

Конкурс за заемане на длъжности: „Началник отделение” на отделение по „Ревматология”; „Началник отделение” на отделение по „Педиатрия”; „Началник отделение” на отделение по „Вътрешни болести”; „Началник отделение” на отделение по „Кардиология”; „Началник отделение” на отделение по „Хирургия”; „Началник отделение” на отделение по „Образна диагностика”; „Началник лаборатория” на „Клинична лаборатория”; „Началник отделение” на отделение по „Клинична патология”; „Началник лаборатория” на „Микробиологична лаборатория” на "МБАЛ "Свети Мина"-Пловдив" ЕООД.

Виж повече

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross