Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Новини

Приемно-предавателен-протокол

Виж повече

Вътрешни правила за получаване и управление на помощи и дарения МБАЛ Свети Мина Пловдив ЕООД

Виж повече

ОБЯВА №РД-12/14.09.2022г.

Виж повече

Обява за заемане на длъжност началник отдел Европейски проекти и външно финансиране, интеграция и управление на качеството

Виж повече

Конкурс за заемане на длъжности в МБАЛ "Свети Мина"- Пловдив ЕООД - 31.08.2022 год.

Виж повече

Конкурс за заемане на длъжности в МБАЛ "Свети Мина"- Пловдив ЕООД - 31.08.2022 год.

Виж повече

"Мбал Св. Мина"-"Пловдив" обявява конкурс за следните места, финансирани от държавата за придобиване на специалност от системата на здравеопазването - 30.08.2022 г.

Виж повече

"Мбал Св. Мина"-"Пловдив" обявява конкурс за следните места, финансирани от държавата за придобиване на специалност от системата на здравеопазването - 19.08.2022 г.

Виж повече

Безплатно изследване за вирус "SARS-CoV-2 " Неутрализиращи антитела

Виж повече

Обява за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти в "МБАЛ " Свети Мина"-Пловдив" ЕООД

Виж повече
cross