Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Обява №10 от 17.04.2024 г. Конкурс за заемане на длъжността „Главна медицинска сестра“ на  "МБАЛ "Свети Мина"-Пловдив" EOOД

Контакти

Пловдив, ул. Иван Вазов 59

Партньори

Медицински университет Пловдив

Лого Медицински Университет Пловдив

Локация

cross